Petak, 01 Travanj 2022
NAKON DUGOGODIŠNJEG IŠČEKIVANJA

Započela sanacija odlagališta Lovornik

Odlagalište Lovornik Odlagalište Lovornik Foto: FB Mišo Krstičević
Piše:

Nakon formalnog uvođenja izvođača u posao i definiranja kota i volumena, fizički je, nakon dugo godina iščekivanja, započela sanacija odlagališta otpada Lovornik u Baćini.

- Rješavanje problema koji je prisutan desetljećima u meni budi poseban osjećaj zadovoljstva jer je riječ o kapitalnom projektu čija će realizacija značiti ekološki i zdravstveno sigurniju okolinu za sve građene Ploča, a ujedno biti podloga za redefiniranje načina zbrinjavanja komunalnog otpada na način da će isti biti ekološki prihvatljiv. - rekao je gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević.

- Započela je inicijalna faza poravnanja masa i pripreme podloge za sve ostale radove koji će uslijediti u sklopu izvođenja dvije etape. Prva etapa podrazumijeva rješavanje ulazno – izlazne zone sa svim pratećim sadržajima, a to su ulazna vrata, ograda, porta, objekt za zaposlene, sabirni bazen za otpadne vode, vaga, taložnik i separator, parkiralište, prometnica i plato za pranje vozila. U drugoj etapi obavit će se sanacija plohe za odlaganje otpada izgradnjom donjih brtvenih slojeva i zaštitnih nasipa, odzračnika za otplinjavanje, obodnog kanala i sabirnog bazena. – pojasnio je Krstičević.

Prema njegovim riječima, ugovoreno trajanja radova je 150 dana i iznosit će 8,65 milijuna kuna, a sukladno potpisanim ugovorima, 60 posto iznosa financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 40 posto, u dogovorenim omjerima financiraju korisnici komunalnog odlagališta Grad Ploče, Općina Gradac i Općina Slivno.