Srijeda, 05 Srpanj 2023
Ukupno od početka godine bolje, promatrajući samo lipanj lošije

VELA LUKA, BLATO I TRPANJ U LIPNJU BILJEŽE LOŠIJE TURISTIČKE REZULTATE NEGO PROŠLE GODINE

Vela Luka Vela Luka Foto: JP
Piše:

Iako ukupni rezultati pokazuju porast od početka godine do konca lipnja, sam lipanj po turističkim rezultatima u općinama Vela Luka, Blato i Trpanj u odnosu na prošlu godinu je podbacio, a tome se mogu pridružiti i lošiji rezultati u Pločama i Opuzenu, no ta dva grada ionako ne računaju ozbiljnije na prihode od turizma iako imaju potencijala, a brojke u ukupnom broju turista u Dubrovačko – neretvanskoj županiji su zanemarive.

Prema podacima županijske TZ u Općini Vela Luka bilježi se 2,91 postotno povećanje broja dolazaka od 1. siječnja do 30. lipnja (6.014 turista) i 1,06 postotno povećanje broja noćenja (36.009), ali kad je lipanj u pitanju, turistički promet je opao u odnosu na rezultate iz prošle godine. Vela Luka bilježi najveći pad od gotovo 11 posto u dolascima (3.821 naspram 4.285 dolazaka), ali i samo 1,78 posto u broju noćenja (26.618 – 27.100). S druge strane to pokazuje i da se gosti koji dođu u Velu Luku nešto duže i zadržavaju u odnosu na prethodne sezone.

U Blatu je postotni pad u lipnju znatno manji nego u Veloj Luci. Od početka godine do konca lipnja na području Općine Blato bilo je 7,78 posto više dolazaka (4.642) i 4,7 posto više noćenja (39.385). U samom lipnju broj dolazaka pao je u odnosu na 2022. godinu za 2,3 posto (3.344 – 3.423), a broj noćenja za uistinu minimalnih 0,3 posto (28.361 – 28.437).

Kad je Općina Trpanj u pitanju tamo se bilježi 16,09 posto više dolazaka (4.459) od početka godine do konca lipnja i 5,62 posto više noćenja (25.493). U lipnju pak, u odnosu na isti mjesec prošle godine, 5,5 posto je manje dolazaka (2.510 – 2.657) i 3,97 posto manje noćenja (17.478 – 18.201.)

Iako ukupni rezultati od početka godine nisu lošiji ipak treba istaknuti da su lipanjski turističke brojke upozoravajuće s obzirom da u statistici od početka godine nose i više od 70 posto turističkog prometa. Drugim riječima razdoblje od siječnja do konca svibnja teško se u ovim općinama može uzimati kao relevantan pokazatelj kakva će biti i glavna sezona.

Zanimljivo je istaknuti prema gore iznesenim podacima kako je od početka godine u Općini Blato zabilježeno više noćenja nego u Veloj Luci unatoč manjem broju dolazaka, a jednako je tako i u lipnju.