Prikazujem sadržaj po oznakama: marko milat

Nakon što je odbačena kaznena prijava koju je podnio 2019. godine, tajnik Autokluba Blato Ivan Milat u ime te udruge podnio je protiv predsjednika Autokluba Blato Emilija Šeparovića i zamjenika predsjednika Marka Milata tužbu na sudu u Dubrovniku, smatrajući kako je Autoklub Blato oštećen za najmanje 2,86 milijuna kuna, doznaje Južni.

Naime, prema toj tužbi upitan je ugovor o zakupu stanice za tehnički pregled vozila u Blatu, koji je Autoklub Blato, kao vlasnik objekta, potpisao 2019. godine sa zakupcem Croatia tehnički pregledi d.o.o.

Autoklub Blato 2009. godine potpisao je ugovor o najmu stanice za tehnički pregled vozila s Croatia osiguranjem d.d. Prema tom ugovoru, pri njegovom isteku 2019. godine, Autoklub Blato imao je pravo na otkup opreme i inventara pri čemu bi tim otkupom podigao vlastite prihode iz realizacije prometa stanice za tehnički pregled za 11,4 posto. Autoklub Blato inače kao vlasnik objekta ima pravo na 17,1 posto od realiziranog prometa u stanici za tehnički pregled vozila, a otkupom opreme i inventara taj udio bio bi se podigao na 28,5 posto. Croatia osiguranje 2015. godine prenijela je ugovor o zakupu na tvrtku Croatia tehnički pregledi d.o.o., a otkup opreme nije izvršen već je ugovorom iz 2019. rok za otkup prolongiran na deset godina.

U tužbi se navodi da je neizvršavanjem tog otkupa Autoklubu Blato tako pričinjena šteta na ime budućih prihoda u iznosu od 2,86 milijuna kuna i to, kako stoji u tužbi, „bez stavke za održavanje objekta i opreme od 3,8 % od realizacije pri čemu onda dolazimo i do iznosa ne manjeg od 3.825,307,38 kuna”.

U tužbi tajnika Autokluba Blato navodi se kako je do potpisivanja ugovora 2019. godine došlo „na temelju nezakonito i nepropisne procedure, pri čemu su I i II tuženik (Emilijo Šeparović i Marko Milat, op.a.) postupali suprotno statutu AK Blato, kao i svim dosada zaključcima Skupštine AK „Blato“, kao najvišem organu udruge”.

„...07. veljače 2019. bez saznanja tajnika udruge, Skupštine, kao niti bilo kojeg člana upravnog odbora, I i II tuženik su dogovorili radni sastanak sa predstavnicima zakupca - Croatia tehnički pregledi d.o.o. na kojem je bio prezentiran prijedlog Ugovora o daljnjem zakupu stanice za tehnički pregled Blato. Ističe se, kako prije navedenog dana, na propisani pisani način, predstavnici zakupca nisu izrazili namjeru o daljnjem produljenju ugovora, već su istu u Pismu namjere, i to tek na traženje tužitelja poslali putem elektroničke pošte i to nakon završetka radnog sastanka. Tog istog dana, prema Okružnici od 04. veljače 2019. održana je sjednica Upravnog odbora sa početkom u 18,30 h na kojoj se raspravljalo o svim pitanjima navedenim u dnevnom redu sukladno pozivu - Okružnici od 04. veljače prema kojoj, naravno nigdje nije bilo predviđeno raspravljanje o produljenju odnosno potpisu daljnjeg Ugovora o zakupu sa Croatia tehnički pregledi d.o.o. Na inzistiranje I i II tuženika, uz žustro protivljenje tajnika tužitelja, pod točkom „Razno“ na predmetnoj sjednici uvršteno je raspravljanje o produljenju predmetnog Ugovora o zakupu stanice za tehnički pregled, iako je tek u tom trenutku svim članovima upravnog odbora samo pročitan tekst budućeg Ugovora.” - piše u tužbi.

Nadalje u tužbi koju je podnio tajnik Autokluba Blato Ivan Milat stoji:

„Iako je usvojen prijedlog za potpisivanje navedenog Ugovora, tužitelj smatra, a kako je razvidno iz zapisnika sjednice, kako je navedena Odluka o produljenju Ugovora bila donesena suprotno općim aktima Udruge, s obzirom da nije bila uvrštena u Okružnicu kao dio dnevnog reda, niti su se ostali članovi upravnog odbora stigli pripremiti za glasovanja, jer je materijal i nacrt Ugovora predočen neposredno pred samo glasovanje. Također se smatra, kako se II tuženik (Marko Milat, op.a.) trebao izuzeti od glasovanja po navedenom prijedlogu, s obzirom da je isti u navedenom razdoblju obnašao i dužnost direktora trgovačkog društva Stanice za tehnički pregled vozila Blato d.o.o., a koje društvo je u cijelosti u vlasništvu Croatia tehnički pregledi d.o.o. - zakupnika u Ugovoru, o kojem se glasalo.

Tužitelj smatra kako nije postojao nikakav stvarni niti pravni razlog za ovakvo izvanredno i hitno, nepropisno postupanje i odlučivanje, s obzirom da je važeći Ugovor o zakupu istjecao tek 31. listopada 2019.g. te također smatra kako su ostali članovi upravnog odbora, dovedeni u zabludu od strane I i II tuženika, kako se radi samo o produženju Ugovora pod istim uvjetima kao i prošli Ugovor, radi čega su najvjerojatnije ostali članovi smatrali kako o istom nije potrebno detaljnije raspravljati te očito nisu u cijelosti bili upoznati sa prijašnjim odredbama Ugovora.” - piše u tužbi kojom se traži da Emilijo Šeparović i Marko Milat nadoknade solidarno tužitelju Autoklubu Blato na ime imovinske štete iznos koji će biti preciziran nakon provedenog financijskog vještačenja, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 31. listopada 2019. do isplate.

Marko Milat nije želio komentirati tužbu, kao ni Emilijo Šeparović koji je tek kazao kako tužbu službeno još nije ni dobio pa da je niti ne može komentirati.

Kako Južni pak neslužbeno doznaje, razlog zašto Autoklub Blato nije kupio opremu, iako je po ugovoru imao pravo na to, jest namjeravana rekonstrukcija stanice za tehnički pregled u Blatu.

Objavljeno u S JUGA

Početkom iduće godine u Gradu Korčuli započinje novi sustav odlaganja i odvoza smeća. Korčulansko Gradsko vijeće uskoro bi trebalo donijeti nove cijene za odvoz smeća.

- Trenutni način prikupljanja otpada, putem kontejnera, je najgori mogući. Uskoro prelazimo na kante. Cijena će se morati formirati kako zakon nalaže pa će račun za smeće imati fiksni i varijabilni dio. Cilj je potaknuti odvajanje i tko bude tako radio, neće nužno plaćati skuplje. – kazala je za Južni gradonačelnica Korčule Nika Silić Maroević.

Prema riječima Marka Milata, direktora korčulanske komunalne tvrtke Hober, u čijoj je nadležnosti organizacija odlaganja i odvoza smeća, na području Grada Korčule već je postavljeno dvjestotinjak čipiranih kanti za smeće.

- Početkom iduće godine planirano je da na području grada bude postavljeno oko dvije tisuće kanti i 300 kontejnera. – pojasnio je Milat.

I on kao najveći problem u novom zakonu o otpadu vidi u činjenici da se na isti način tretiraju primjerice velike hotelske kompanije i mali iznajmljivači, u kategoriji „nije kućanstvo”, pa se Milat nada da će se po tom pitanju možda pronaći neko rješenje na državnoj razini.

Korčulanskoj gradskoj upravi i komunalcima sada, uz ostalo, slijedi i posao objašnjavanja novih regulativa mještanima koji dio svoga otpada mogu odnijeti i u reciklažno dvorište u obližnju Lumbardu.

- Planiramo u suradnji s nadležnim Fondom osigurati besplatne kompostere za naše korisnike kako bi svoj otpad mogli i korisno iskoristiti. - rekao je direktor Hobera Marko Milat, dodajući kako se nada da će ljudi shvatiti potrebu razvrstavanja otpada te da neću biti puno onih koji će smeće bacati u more, u šumu ili uz put.

Milat također smatra kako bi bilo pametno na otocima graditi spalionice smeća, a ne da se ono odvozi na kopno i dodatno poskupljuje uslugu krajnjim korisnicima.

Objavljeno u S JUGA