Prikazujem sadržaj po oznakama: hober

Gradonačelnica Grada Korčule Nika Silić Maroević često zna reći kako je način na koji se prikuplja otpad u Korčuli potpuno neprimjeren. No i to bi se trebalo promijeniti nakon što korčulansko Gradsko vijeće donese odluku o načini prikupljanja i odvoza otpada. Prema odluci otpad će se trebati razdvajati, a oni koji će to činiti imat će manje račune. Kad su u pitanju računi, Silić Maroević navela je i cijene za kućanstva i korisnike koji je pripadaju toj kategoriji.

- Mi otpad prikupljamo na javnim površinama. Postavili smo spremnike za miješani otpad na zelene otoke, a nemamo reciklažno dvorište i radimo stoljeće iza nego bismo trebali. - rekla je Silić Maroević

- Nova odluka o prikupljanju otpada upućena je na javno savjetovanje i neke stvari koje je zakonodavac predvidio mi ne možemo mijenjati. Zakonodavac predviđa da se oni koji koriste uslugu prikupljanja i odvoza otpada podijele na kućanstva i nekućanstva i moraju se odrediti cijene. - kazala je Silić Maroević te otkrila kolike će biti cijene.

- Kontaktirali smo gradove koji su po veličini slični nama i došli do cijene za fiksni dio. Ona u principu jest veća nego što je sad, ali je pravednija jer se otpad više neće plaćati po kvadraturi stambenog prostora. Za kućanstva će cijena iznositi 70 kuna, a za nekućanstva 100 kuna. Treba još odrediti varijabilni iznos cijene. Podijelit ćemo ljudima kante kad ih čipiramo i označimo. Imat ćemo i raspored prikupljanja i odvoza otpada i bite će više reda i puno boljih prizora pod onih prepunih kontejnera. - rekla je Silić Maroević.

- Svaka je promjena teška pa će biti i ova i bit će teško prihvatiti povećanje cijena, ali to nas čeka i to moramo napraviti.- kazala je Silić Maroević, dodavši kako treba riješiti i reciklažno dvorište.

- Treba napraviti reciklažno dvorište što prije i fali nam samo još jedan papir za građevinsku dozvolu. Direktor Hobera bio je na sastanku na kojem je najavljeno sufinanciranje reciklažnih dvorišta čega dugo nije bilo i treba vidjeti hoćemo li, s obzirom na naš stupanj razvijenosti, moći dobiti sredstva za reciklažno dvorište.

Objavljeno u S JUGA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pozitivnim je ocijenio zahtjev korčulanskog Komunalno trgovačkog društva Hober za sufinanciranje bespovratnim sredstvima nabavu opreme za uspostavu sustava odvojenog sakupljanja otpada, odnosno uspostave kružnog gospodarstva i na području Grada Korčule.

Ovim rješenjem Fond je prihvatio bespovratno sufinancirati nabavu kompostera za kućno kompostiranje, te za prikupljanje biootpada sa groblja, zatim koševa za odvojeno skupljanje otpada u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola, te velike rollo – kontejnere za privremeno skladištenja odvojeno prikupljenog otpada.

„Ova nabava omogućit će, nakon podjele kompostera korisnicima, proizvodnju kućnog komposta svim zainteresiranim sugrađanima, te istovremeno smanjenje količina biootpada koji završava na odlagalištu. Isto tako, omogućit će Hoberu, barem djelomično do izgradnje reciklažnog dvorišta i cijelog sustava, početak odvojenog prikupljanja osnovnih kategorija reciklabilnog otpada. Pozivam još jedanput sve sugrađane i sugrađanke koji imaju barem malu okućnicu i zainteresirani su za kućno kompostiranje i besplatnu dodjelu kompostera, da se prijave Hoberu kako bi ostvarili pravo na besplatnu dodjelu kompostera. Ovoga puta ćete zaista i dobiti komposter!” - poručila je na svojoj Facebook stranici korčulanska gradonačelnica Nika Silić Maroević.

kšc

Objavljeno u S JUGA

Početkom iduće godine u Gradu Korčuli započinje novi sustav odlaganja i odvoza smeća. Korčulansko Gradsko vijeće uskoro bi trebalo donijeti nove cijene za odvoz smeća.

- Trenutni način prikupljanja otpada, putem kontejnera, je najgori mogući. Uskoro prelazimo na kante. Cijena će se morati formirati kako zakon nalaže pa će račun za smeće imati fiksni i varijabilni dio. Cilj je potaknuti odvajanje i tko bude tako radio, neće nužno plaćati skuplje. – kazala je za Južni gradonačelnica Korčule Nika Silić Maroević.

Prema riječima Marka Milata, direktora korčulanske komunalne tvrtke Hober, u čijoj je nadležnosti organizacija odlaganja i odvoza smeća, na području Grada Korčule već je postavljeno dvjestotinjak čipiranih kanti za smeće.

- Početkom iduće godine planirano je da na području grada bude postavljeno oko dvije tisuće kanti i 300 kontejnera. – pojasnio je Milat.

I on kao najveći problem u novom zakonu o otpadu vidi u činjenici da se na isti način tretiraju primjerice velike hotelske kompanije i mali iznajmljivači, u kategoriji „nije kućanstvo”, pa se Milat nada da će se po tom pitanju možda pronaći neko rješenje na državnoj razini.

Korčulanskoj gradskoj upravi i komunalcima sada, uz ostalo, slijedi i posao objašnjavanja novih regulativa mještanima koji dio svoga otpada mogu odnijeti i u reciklažno dvorište u obližnju Lumbardu.

- Planiramo u suradnji s nadležnim Fondom osigurati besplatne kompostere za naše korisnike kako bi svoj otpad mogli i korisno iskoristiti. - rekao je direktor Hobera Marko Milat, dodajući kako se nada da će ljudi shvatiti potrebu razvrstavanja otpada te da neću biti puno onih koji će smeće bacati u more, u šumu ili uz put.

Milat također smatra kako bi bilo pametno na otocima graditi spalionice smeća, a ne da se ono odvozi na kopno i dodatno poskupljuje uslugu krajnjim korisnicima.

Objavljeno u S JUGA