Adresa redakcije:
Ulica sv. Križa 3
20000 Dubrovnik
tel. 020/313667
mob. 098 983 56 76
e-mail: info@juzni.hr