Srijeda, 19 Siječanj 2022
UČIMO STANDARDNI HRVATSKI JEZIK

Jezične kvake (16)

Piše:

Pekara označava zatvoreni prostor, pogon u kojem se što proizvodi, a pekarnica je mjesto gdje se pecivo prodaje. Znači, peciva su napravili u pekari, a prodali u pekarnici.

Ne kaže se peti listopada nego petog listopada. Zamislite u sebi kao da govorite petog dana mjeseca listopada. To vrijedi i za veljaču iako je jedini mjesec u ženskom rodu.

Nije petoro nego petero. Nije osmoro nego osmero. Odgovaralo je njih osmero, a nije njih petero. Pripazite na rod pri izricanju brojevnih imenica. Dvojicu čine dva muškarca, dvije su žene, a dvoje je muško i žensko. Isto vrijedi i za oboje. I nemojte reći obadvoje. Riječ oba već u sebi nosi broj dva pa ste dodatkom dvoje zapravo pomnožili dva s dva. Što je pleonazam. Višak obavijesti.

Nije po prvi put nego prvi put. Bez prijedloga po. Znači, čuli smo to prvi put, a ne po prvi put. I nije puta. Nego – put.

Imenica posjet muškog je roda i tako se sklanja. Genitiv posjeta, dativ posjetu. Očekujemo njihov posjet, a ne posjetu.

Treba izbjegavati rusizam pokloniti, jer je u hrvatskom jeziku nepotreban. Zašto ne rabiti hrvatsku riječ darovati? Isti je slučaj i s dozvoliti. Umjesto te riječi treba reći dopustiti i dopuštenje. Iznimka je jedino vozačka dozvola kao uobičajena sintagma.