Srijeda, 21 Rujan 2022
SEZONA KUPANJA LAGANO ZAVRŠAVA, ALI DOBRO JE ZNATI

Ispod zidina u Korčuli zabranjeno kupanje

Ilustracija Ilustracija Foto: Tonći Plazibat / CROPIX


Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije, prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 121 plaži za razdoblje od 5. do 18. rujna 2022. godine. Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

More je na 115 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Na plažama Tehnička radiona u Pločama, Prapratno i Broce u Stonu more je ocijenjeno zadovoljavajuće.

Sukladno Uredbi, zbog puknuća podmorskog ispusta Puntin, ispusta sustava javne odvodnje grada Korčule na plaži ispod zidina inspekcija zaštite okoliša naredila je postavljanje službene oznake zabrane kupanja.

Detaljniji podaci dostupni su na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/

Dubrovačko - neretvanska županija