Utorak, 06 Prosinac 2022
NOVI NAČIN PRIKUPLJANJA OTPADA U ŽUPI DUBROVAČKOJ, A EVIDENTAN JE PROBLEM KOJI IMAJU I GRAĐANI SVIH OSTALIH OPĆINA I GRADOVA

Država je nepravedno podijelila kategorije po kojima će se plaćati odvoz otpada, smatra to i direktor Čistoće Dubrovnik

Država je nepravedno podijelila kategorije po kojima će se plaćati odvoz otpada, smatra to i direktor Čistoće Dubrovnik Foto: JP
Piše:

Još uvijek se ne zna kad će se na području Općine Župa dubrovačka započeti s novim načinom prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. No, poznate su cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike, kao i da će se u Župi dubrovačkoj koristiti čipirani spremnici i kontejneri s otpadomjerom. Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je u cijeloj Župi dubrovačkoj i iznosi 53,98 kuna, odnosno 7,16 eura mjesečno, bez PDV-a. Za korisnika koji nisu u kategoriji kućanstava jedinstvena cijena je 120 kuna ili 15,93 eura, također bez PDV-a. Toliko su korisnici u obje kategorije dužni platiti ako ne bace smeće uopće, a cijena će rasti ovisno o količini odloženog miješanog komunalnog otpada.

Župski vijećnici na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća prihvatili su odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Župa dubrovačka. Ta odluka je zapravo bila potrebna kako bi dubrovačka Čistoća, koja u Župi dubrovačkoj odvozi otpad, mogla donijeti svoje propise o načinu prikupljanja i odvoza smeća u Župi dubrovačkoj.

DVIJE KATEGORIJE KORISNIKA

Predstavljajući tu odluku viša savjetnica za zaštitu okoliša u općinskom Odsjeku za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Josipa Gašpar Deranja rekla je kako je Župa dubrovačka, kao i sve jedinice lokalne samouprave diljem Hrvatske, dužna organizirati sakupljanje komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša.

- Pri tome je potrebno osigurati odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog, te opasnog komunalnog otpada kao i glomaznog otpada iz kućanstava, ali i drugih izvora. – kazala je Gašpar Deranja.

Prema novom zakonu korisnici su podijeljeni u dvije skupine i to „korisnik kućanstvo” i „korisnik koji nije kućanstvo”. U prvu kategoriju spadaju korisnici koji nekretninu koriste trajno ili povremeno u svrhu stanovanja, u drugoj kategoriji su oni koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

I DIREKTOR ČISTOĆE DUBROVNIK SMATRA DA KATEGORIJE NISU KOREKTNO PODIJELJENE

Na sjednici je bio i direktor dubrovačke Čistoće Marko Iveković, koji je, odgovarajući na pitanja vijećnika, rekao kako su prije sve jedinice lokalne samouprave same određivale kategorije korisnika, ali da su po novom zakonu podijeljeni u dvije kategorije.

- I ja osobno mislim da nije pošteno da primjerice jedan odvjetnik ili manji privatni iznajmljivač plaća osnovnu cijenu u jednakom iznosu kao i veliki potrošači, ali trenutni zakon je takav. - pojasnio je Iveković.

ČIPIRANI SPREMNICI

Ono što se za sada zna jest da će u Župi korisnici otpad odlagati ili u čipirane plastične spremnike ili veće spremnike, odnosno kontejnere s otpadomjerom. Spremnici u različitim bojama, a bit će ih najvjerojatnije četiri, korisnicima će biti podijeljeni i sami će o njima trebati brinuti te u dogovoreno vrijeme ih stavljati na mjesto predviđeno za preuzimanje otpada. Tamo gdje ne bude moguće držati spremnike korisnici će smeće nositi na kontejnere s otpadomjerom koji će se nalaziti na obližnjoj javnoj površini i gdje će se, najvjerojatnije pomoću kartica, mjeriti količina odloženog otpada.

Boje kojima se uobičajeno označavaju vrste spremnika na području Općine Župa dubrovačka su zelena ili srebrna za miješani komunalni otpad, zatim smeđa za biootpad, plava za otpadni papir i karton, žuta za otpadnu plastičnu i metalnu ambalažu, te zelena za staklenu ambalažu.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Općinskom odlukom je određeno da je iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike određen stavljajući u omjer dosadašnju razinu usluge koju su korisnici plaćali s troškovima za koje postoji obveza financiranja. To su troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, zatim prijevoza otpada, obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, kao i troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu, zatim troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada te vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja. Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, načela ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge.

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada. Prema tome, strukturu ukupne cijene odvoza smeća čini cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Općina Župa dubrovačka može preuzeti obvezu plaćanja iznosa na cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada za korisnike javne usluge koji imaju djecu do tri godine starosti, kao i za one koji od liječnika donesu potvrdu da koriste pelene za inkontinenciju.

Čistoća je dužna župskim kućanstvima osigurati i mogućnost odvojene primopredaje komunalnog otpada korištenjem reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta i odvozom glomaznog komunalnog otpada jednom godišnje bez naknade s adrese obračunskog mjesta, odnosno s dogovorenog mjesta primopredaje dostupnog vozilima Čistoće.