Ponedjeljak, 18 Travanj 2022
OBJEKTIVOM PO JUGU - SPECIJAL

Bistrina i Malostonski zaljev prije prolaska magistrale i izgradnje mosta

Bistrina i Malostonski zaljev prije prolaska magistrale i izgradnje mosta Fotografije u vlasništvu Općine Ston


Jadranska magistrala u svom hrvatskom dijelu duga je nešto više od 800 kilometara. Njena gradnja odvijala se u nekoliko etapa, a za nas na jugu najvažnija je ona od 1963. godine, kada je magistrala stigla do Šibenika i počela se graditi dionica prema jugu Hrvatske i Crnoj Gori. U svega dvije godine, odnosno do kraja 1965. godine izgrađen je 291 kilometar magistralne ceste od Šibenika do Debelog brijega.

Jedan od najznačajnijih projekta u njenoj gradnji bio je i most Bistrina, jedan od prvih prednapetih mostovan na području bivše Jugoslavije, a projektant je bio Krešimir Šavor (1916. . 2008.).

Most na Bistrini, dug 482 metra, završen je 1965. godine za svega deset mjeseci radova što je u to vrijeme bilo uistinu svjetsko čudo.

U osvit puštanja u promet Pelješkog mosta, najvećeg projekta u cestovnoj poveznici juga od prolaska magistrale, Južni danas u rubrici „Objektivom po jugu” kročio je stoga objektivom u povijest zahvaljujući Općini Ston koja je ustupila fotografije Bistrine, okolice i Malostonskog zaljeva prije izgradnje mosta i prolaska magistrale te jedan zračni snimak neposredno nakon izgradnje mosta Bistrina.

JP